Dienstverlening

Sterk door focus!!

Door zich te focussen op bepaalde diensten en rechtsgebieden kan Advocatenkantoor Rutten specialistische kennis bieden. Hieronder wordt een indicatie gegeven van de dienstverlening die geboden kan worden. Omdat het onmogelijk is om een en ander uitputtend te beschrijven, kan het zijn dat bepaalde dienstverlening waar u behoefte aan heeft hier niet wordt genoemd terwijl Advocatenkantoor Rutten u wel van dienst kan zijn. U wordt uitgenodigd om bij vragen geheel vrijblijvend contact op te nemen. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken of op andere wijze contact opnemen.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

In de loop der jaren heeft Caspar Rutten de nodige ervaring opgedaan met de behandeling van aansprakelijkheidszaken, met name productenaansprakelijkheid. Maar de ervaring gaat veel verder. Hij heeft niet alleen door het voeren of begeleiden van juridische procedures ervaring opgedaan, maar ook door veelvuldig te adviseren over dit onderwerp. Caspar Rutten beschikt ook over veel ervaring met betrekking tot het nemen van preventieve maatregelen en het opzetten en naar behoren laten functioneren van systemen die een snel ingrijpen bij ernstige defecten mogelijk maken.

Contractenrecht

Advocatenkantoor Rutten kan voor ondernemers diverse overeenkomsten opstellen en desgewenst (assisteren bij het) uitonderhandelen, maar kan ook overeenkomsten die anderen hebben opgesteld beoordelen. Daarnaast kan het kantoor adviseren over uiteenlopende kwesties van contractenrecht; van de consequenties als er geen geschreven contract is tot de uitleg van een bepaalde bepaling.

Mededingingsrecht

Bij distributierelaties in het algemeen en in de mobiliteitssector in het bijzonder speelt mededingingsrecht een belangrijke rol. Ondernemers uit andere sectoren kunnen ook met het mededingingsrecht te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met concurrenten of andere producenten. Door het optreden van de Europese Commissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de Autoriteit Consument & Markt “ACM”) neemt het belang van het mededingingsrecht alleen nog maar toe. Advocatenkantoor Rutten heeft de nodige kennis en ervaring in huis en adviseert u graag over het complexe mededingingsrecht.

Privacyrecht

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; of in het Engels GDPR) heeft grote gevolgen voor ondernemingen. Advocatenkantoor Rutten kan u daarover adviseren en kan u ondersteunen bij het nemen van de benodigde maatregelen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

In het recent in Automobiel Management gepubliceerde artikel van Caspar Rutten treft u meer informatie aan over de AVG.

Diensten

Advies of procedures

In sommige situaties heeft een ondernemer behoefte aan advies, ook als er nog helemaal geen sprake is van een contract of een procedure. Advocatenkantoor Rutten kan ondernemers over diverse rechtsgebieden adviseren. Dat kan een strikt juridisch advies zijn, maar Caspar Rutten wil ook verder gaan en is bereid en in staat als klankbord op te treden. Veelal zullen juridische aspecten daarbij een rol spelen maar het advies beperkt zich daar desgewenst niet toe. De rol van een sparing partner gaat immers veel verder.

Soms ontstaan er geschillen. In die gevallen zal meestal geprobeerd worden om een regeling of schikking te bereiken, want procederen is doorgaans geen aantrekkelijke optie. In die gevallen waarin procederen echter onvermijdelijk is, kan Advocatenkantoor Rutten u bijstaan. Caspar Rutten beschikt over de benodigde kennis en ervaring om voor ondernemingen op te treden in procedures.

Contracten

Overeenkomsten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Een goed schriftelijk contract is vaak heel belangrijk. Advocatenkantoor Rutten kan u adviseren over overeenkomsten(recht) maar ook contracten beoordelen of opstellen en desgewenst daarover onderhandelen.

Samenwerking met andere adviseurs

Doordat Advocatenkantoor Rutten zich toelegt op het leveren van een aantal diensten en niet op alle rechtsgebieden actief is, kan het nodig zijn dat op bepaalde rechtsgebieden het advies van andere (juridisch) adviseurs wordt ingewonnen. Dat kan een jurist zijn (bijvoorbeeld een advocaat) waarmee u reeds contact heeft of een advocaat waarmee Advocatenkantoor Rutten contacten onderhoudt. Caspar Rutten heeft ruime ervaring met het samenwerken met of aansturen van andere adviseurs.

Het is lang niet voor alle ondernemingen in Nederland weggelegd om een bedrijfsjurist in dienst te nemen, hoewel het hebben van een “eigen” jurist voordelen kan hebben. Zo zijn “eigen” juristen doorgaans goed bekend met de onderneming en de branche waarin deze opereert, is de dienstverlening “laagdrempeliger” dan die van de gemiddelde advocaat en kan de eigen jurist eerder en nauwer betrokken worden bij de besluitvorming met de voordelen van dien. Die voordelen kunt u ook bereiken door Caspar Rutten in te schakelen. Hij kan bijvoorbeeld een dag per week op uw eigen kantoor aanwezig zijn, terwijl er gedurende de overige dagen van de week ook een beroep op hem gedaan kan worden. De vergoeding en de voorwaarden zijn redelijk. Geen langlopende verplichtingen en slechts een beperkte “vaste” afname. Kortom een flexibel arrangement.

Advocatenkantoor Rutten verricht haar diensten uitsluitend onder de toepassing van haar algemene voorwaarden.