Achtergrond

Caspar Rutten heeft in de zomer van 2005 Advocatenkantoor Rutten opgericht om op een persoonlijke en flexibele wijze specialistische kennis te kunnen bieden.Caspar Rutten heeft rechten gestuurd in Leiden en begon zijn loopbaan in 1991 op een middelgroot advocatenkantoor in Breda. Hij is daar actief geweest op uiteenlopende rechtsgebieden (in de advocatuur ook wel aangeduid met het begrip “algemene praktijk”). Hij heeft in die periode zowel geadviseerd als geprocedeerd en regelmatig contracten beoordeeld of zelf opgesteld en uitonderhandeld. Daarnaast was hij enkele malen curator. Zodoende heeft Caspar Rutten een zeer brede juridische ervaring opgedaan, waarvan hij nu, ondanks zijn huidige gespecialiseerde werkzaamheden, nog regelmatig profijt heeft.

Nadat Caspar Rutten vijf jaar in de advocatuur had gewerkt is hij overgestapt naar DAF Trucks N.V. Daar heeft hij zes en een half jaar gewerkt als bedrijfsjurist. In die periode is hij betrokken geweest bij zeer veel (juridische) aspecten waarmee een internationaal opererende onderneming te maken krijgt die complexe goederen produceert en deze vervolgens laat distribueren. De werkzaamheden liepen uiteen van de juridische ondersteuning bij (de totstandkoming van) grote internationale samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van het dealernetwerk (inclusief de aanpassing van de dealerovereenkomsten), tot werkzaamheden voor de serviceorganisatie (zoals garantieclaims, recalls, beoordeling van documentatie etc). In deze periode heeft hij bovendien veel ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van inkoop, productontwikkeling, verkoop en (producten)aansprakelijkheid.

In 2003 heeft Caspar Rutten de overstap gemaakt naar een groot advocatenkantoor, waar hij onder meer cliënten uit de automotive sector op diverse terreinen heeft geadviseerd en (in procedures) heeft bijgestaan. Daarnaast trad hij op voor (andere) producenten van complexe producten. In die periode en enige tijd daarna was Caspar ook lid van (het MT van) de Automotivesectorgroep van Ernst & Young (thans: EY).

Vanwege de toenemende invloed en complexiteit van het mededingingsrecht heeft Caspar Rutten in 1998/1999 een intensieve specialisatieopleiding mededingingsrecht gevolgd van de gerenommeerde Grotius Academie. Hij is lid van Vereniging voor Mededingingsrecht en adviseert al geruime tijd over uiteenlopende vraagstukken binnen het mededingingsrecht.

In 2017 heeft Caspar Rutten diverse specialisatieopleidingen op het gebied van privacyrecht gevolgd. Hij heeft het het CIPP/E examen met goed gevolg afgelegd.

Caspar Rutten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Economisch ordeningsrecht
    • Mededingingsrecht 
  • Verbintenissenrecht
    • Agentuur en distributie

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien (in 2020 vijf) opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tijdens zijn juridische loopbaan is Caspar Rutten tot de conclusie gekomen dat de toegevoegde waarde van de advocaat/jurist veel groter is als hij niet alleen goede kennis heeft van de relevante rechtsgebieden, maar ook goed op de hoogte is van het functioneren van de onderneming en de branche waarin deze opereert. Daarnaast is een goed inzicht in de achterliggende problematiek vaak van grote waarde. Zo verdiept een advocaat zich in een productaansprakelijkheidzaak idealiter niet alleen in de juridische aspecten, maar tot op zekere hoogte ook in de technische aspecten.

Mede omdat de hoge tarieven die (gespecialiseerde) advocaten doorgaans berekenen een belemmering kunnen zijn voor een intensievere samenwerking rekent Advocatenkantoor Rutten scherpe tarieven. Daarnaast investeert het kantoor niet alleen in het bijhouden van rechtskennis maar ook in het bijhouden en vergaren van marktkennis.

Caspar Rutten publiceert regelmatig in vakbladen voor de automotive sector en geeft presentaties op congressen en seminars in de mobiliteitsbranche. Ook is hij mede-auteur geweest van een grote  scenariostudie van EY. 

In Automobiel Management 11-2006 heeft een interview met Caspar Rutten gestaan. Het artikel kunt u hier lezen. 

Caspar Rutten is sinds 2018 weer artikelen gaan publiceren in Automobiel Management onder andere over nieuwe privacyregels en AVG & Auto. Verder heeft Caspar Rutten artikelen gepubliceerd en/of interviews gegeven (onder meer in Aftersales Magazine) over het voorstel voor de Wet franchise, de Omgevingswet, Europese regelgeving over de connected car en compliance.