Advocatenkantoor Rutten

Welkom op de website van Advocatenkantoor Rutten. Een kantoor dat wordt gekenmerkt door flexibiliteit, grote betrokkenheid en gespecialiseerde dienstverlening.

Advocatenkantoor Rutten is in de zomer van 2005 opgestart door Caspar Rutten. Hij heeft ervoor gekozen de dienstverlening te beperken tot die terreinen waarop specialistische kennis en ervaring geboden kan worden, zoals op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht, mededingingsrecht en privacyrecht (AVG/GDPR). Meer informatie daarover treft u aan onder Diensten. Caspar Rutten beschikt over brede kennis en ervaring in de productie- en distributiesector en is al jarenlang actief  in de mobiliteitsbranche (zie Achtergrond). In die sector biedt Advocatenkantoor Rutten op een breed terrein juridisch advies.

Caspar Rutten hecht niet alleen grote waarde aan juridische kennis, maar ook aan kennis van de ondernemingen die hij bedient en van de markten waarop deze zich begeven. Caspar Rutten publiceert van tijd tot tijd in Automobiel Management en heeft onder meer interviews gegeven aan en artikelen geschreven voor Aftersales Magazine. Hij beperkt zich daarbij niet uitsluitend tot juridische vraagstukken. Hij heeft ook meegewerkt aan een grondige scenariostudie van EY.